หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

triangular weir
(tid) [triangular weir]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,754
2.Node 2,796
3.สุสานหลวง 2,767
4.Metadata 2,765
5.isbn 2,762
6.access 2,612
7.Database 2,535
8.abstract 2,492
9.เชื้อเพลิง 1,692
10.gis 1,501