หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Inter-Diurnal Temperature Variation
(pcd) [การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงวันหนึ่ง ๆ ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,676
2.Node 2,714
3.Metadata 2,659
4.isbn 2,556
5.สุสานหลวง 2,521
6.access 2,484
7.Database 2,404
8.abstract 2,335
9.เชื้อเพลิง 1,564
10.gis 1,377