หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Concordance Rate
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,760
2.สุสานหลวง 3,196
3.Node 2,805
4.Metadata 2,773
5.isbn 2,752
6.access 2,712
7.Database 2,635
8.abstract 2,568
9.เชื้อเพลิง 1,790
10.gis 1,597