หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Labor Complications
(tush) [ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด]
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.เชื้อเพลิง 796
2.search 638
3.Database 124
4.0 93
5.node 84
6.abstract 78
7.ก๊าซ 63
8.ต่อมลูกหมาก 41
9.Verif 35
10.gis 30