หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Fick's Law
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,658
2.Node 2,702
3.สุสานหลวง 2,497
4.access 2,472
5.isbn 2,471
6.Metadata 2,455
7.Database 2,358
8.abstract 2,268
9.เชื้อเพลิง 1,517
10.gis 1,329