หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Dengue
(tush) [เด็งกี]
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,693
2.Node 2,727
3.Metadata 2,667
4.สุสานหลวง 2,594
5.isbn 2,583
6.access 2,501
7.Database 2,420
8.abstract 2,351
9.เชื้อเพลิง 1,579
10.gis 1,392