หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Information science
(tech-edu) [สารสนเทศศาสตร์]
(lib) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]
(tush) [สารสนเทศศาสตร์]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,749
2.Node 2,777
3.isbn 2,740
4.สุสานหลวง 2,737
5.Metadata 2,731
6.access 2,575
7.Database 2,498
8.abstract 2,430
9.เชื้อเพลิง 1,653
10.gis 1,460