หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Embedded Knowledge (km)
User friendly (km)
Compiler (lib)
Computer Assisted Instruction (lib)
Decision support system (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Agricultural laws and legislation (Islamic law)
(tush) [กฎหมายการเกษตร (กฎหมายอิสลาม)]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,619
2.Node 2,662
3.access 2,437
4.Metadata 2,364
5.isbn 2,356
6.สุสานหลวง 2,351
7.Database 2,306
8.abstract 2,177
9.เชื้อเพลิง 1,459
10.gis 1,279