หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

อาคารขนาดใหญ่ (law)
Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)

คำศัพท์สุ่ม

Overload
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,082
2.เชื้อเพลิง 1,192
3.ต่อมลูกหมาก 433
4.Verif 428
5.Database 422
6.abstract 420
7.gis 418
8.node 418
9.ก๊าซ 401
10.0 261