หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

School shops
(tush) [โรงฝึกงาน]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,067
2.เชื้อเพลิง 1,178
3.Database 388
4.node 304
5.Verif 301
6.gis 299
7.ต่อมลูกหมาก 299
8.abstract 297
9.ก๊าซ 293
10.0 201